Card image cap

เชิญชวนคุณ เป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันอินฟลูเอนเซอร์ที่คุณชื่นชอบ และมีผลงานโดดเด่นในการสร้างสรรค์คอนเทนต์คุณภาพตลอด 1 ปีที่ผ่านมา ทั้ง 17 สาขาความถนัด โดยร่วมกัน"โหวต" เพื่อสนับสนุนให้อินฟลูเอนเซอร์ ได้เป็นหนึ่งในผู้ที่ได้รับรางวัล Thailand Influencer Awards 2021
โหวตไ้ด้ตั้งแต่ 19 ส.ค. - 10 ก.ย. 64 *จำนวนจำกัดการโหวต 1 ครั้ง/วัน

Card image cap

เกี่ยวกับงาน Thailand Influencer Awards งานประกาศรางวัลสำหรับผู้ส่งอิทธิพลทางความคิด หรือ Influencer ที่ทำผลงานยอดเยี่ยมในช่องทางดิจิทัล จัดขึ้นเพื่อสร้างบรรทัดฐานการสร้างคอนเทนต์ที่ดี และแสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์ มีความครีเอทีฟ มีพลังในการสื่อสาร และมีสำนึกในสังคม ให้แก่วงการการสื่อสารและโฆษณา

Read More