ความเป็นมา

งาน Thailand Influencer Awards by Tellscore เป็นงานประกาศรางวัลสำหรับผู้ทรงอิทธิพลทางความคิด หรือ Influencer และแบรนด์ชั้นนำทั่วประเทศ ที่สร้างสรรค์ผลงานยอดเยี่ยม และโดดเด่นในช่องทางดิจิทัล จัดขึ้นเพื่อปลูกฝังบรรทัดฐานการสร้างคอนเทนต์ที่ดี และแสดงออกซึ่งความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์ มีพลังในการสื่อสาร และมีสำนึกในสังคมให้แก่วงการสื่อสาร และโฆษณา รวมถึงเล็งเห็นคุณค่าของผลงาน และความตั้งใจ เพื่อผลักดัน และสนับสนุนให้กลุ่ม Influencer และแบรนด์ต่างๆ มีกำลังใจที่จะพัฒนาผลงานอย่างสร้างสรรค์ และมีความรับผิดชอบต่อไป


ปีนี้เป็นการฉลองครบรอบ 5 ปี ของงาน จึงขยายรูปแบบการจัดงานที่ใหญ่ขึ้นเป็น Thailand Influencer Awards by Tellscore จากชื่องานจะเห็นว่ามีการเพิ่มเติม conference และบูธต่างๆ เข้ามา ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 16 กันยายน 2566 ณ ICONSIAM ภายใต้คอนเซ็ปต์ ‘Glow & Grow’ ถึงเวลาที่อินฟลูเอนเซอร์จะได้เฉิดฉาย ถึงเวลาที่แบรนด์จะได้ฉายแสง มาร่วมกันกระจายอินฟลูเอนเซอร์ไปสร้างความสุขและสีสันให้กับวงการไปพร้อมกัน


จากที่กล่าวไว้ข้างต้นความพิเศษของงานปีนี้ นอกเหนือจากการประกาศรางวัลแล้วนั้น ยังมีเวที Talk Conference บูธกิจกรรมจากเหล่าอินฟลูเอนเซอร์ ครีเอเตอร์คุณภาพ และบูธแบรนด์ชั้นนำอีกมากมาย สุดพิเศษกับครั้งแรกของเวที Influencer Pitching เพิ่มโอกาสในการร่วมงานกับแบรนด์ ภายในงานจะคับคั่งไปด้วยเหล่าสื่อมวลชน เอเจนซี่โฆษณา รวมถึงคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในวงการการตลาด และสื่อดิจิทัล

วัตถุประสงค์การจัดงาน

  1. เชื่อมโยงและส่งเสริมผู้มีส่วนร่วมในการผลักดันวงการคอนเทนต์ในมิติต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย เอเจนซี่ แบรนด์ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านมาตรฐานต่างๆ
  2. ส่งเสริมมาตรฐานการสร้างคอนเทนต์ที่ดี (Content Standard) มีความคิดสร้างสรรค์ และมีสำนึกที่ดีต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และเป็นตัวอย่างให้แก่วงการการสื่อสารได้
  3. สร้างสังคมอินฟลูเอนเซอร์ (Community Building) ให้เป็นเครือข่ายสังคมที่รวมเอาคนคุณภาพ และเป็นศูนย์กลางการแชร์ประสบการณ์การด้านการสื่อสารในมุมมองต่างๆ ให้เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ
  4. เฟ้นหาคนคุณภาพ (Recognize Talents) ทั้งอินฟลูเอนเซอร์และครีเอเตอร์ที่สามารถทำหน้าที่ส่งแรงกระเพื่อมทางความคิดได้ดี มีพลัง วัดผลได้ เป็นที่ยอมรับในสังคม

สำหรับผู้จัดงานอย่าง Tellscore คือผู้นำด้าน Influencer Platform แห่งแรกในประเทศไทย ที่นำเอาเทคโนโลยี AI/ML (Artificial Intelligence / Machine Learning) มาใช้เฟ้นหา Influencer คุณภาพที่ตรงกลุ่มเป้าหมาย เพื่อตอบโจทย์
การตลาด และการสื่อสารของแบรนด์ ให้ประสบความสำเร็จทั้งในด้านการรับรู้ การมีส่วนร่วมในแคมเปญ รวมถึงการสร้างกลยุทธ์ Influencer Marketing เพื่อส่งเสริมการขายให้กับแบรนด์ Tellscore ดำเนินธุรกิจมากว่า 5 ปี ภายใต้วิสัยทัศน์ Real Content, Real People, Real Time ปัจจุบันให้บริการกับนักการตลาด, เอเจนซี่ และเจ้าของธุรกิจในประเทศไทย และขยายสาขาไปยังประเทศอินโดนีเซีย มี Influencer ในระบบมากกว่า 75,000 คน ทั้ง Micro Influencer, Medium Influencer และ Macro Influencer ครอบคลุม 12 ประเภทความถนัด เพื่อถ่ายทอดความตั้งใจของนักการตลาดไปยังกลุ่มเป้าหมายที่แท้จริง


About Thailand Influencer Awards by Tellscore

First established in 2019, the Thailand Influencer Awards (TIA) is a ceremony organized by Tellscore to celebrate influencers and leading brands whose effort, dedication, and excellence positively impacted Thailand's digital landscape. An annual event, the purpose of TIA events is to celebrate influencers, brands, marketers, and thought-leaders for their engaging and thought-provoking content, meaningful communication, and social conscience in the media, communication, and advertising industry.


Celebrating our 5th year anniversary, the Thailand Influencer Awards by Tellscore is set out to join forces with more partners and expand the event to incorporate a conference arm. The event will be held on 16 September 2023 at ICONSIAM, under the concept 'Glow & Grow.' It will be the true space for influencers to shine, and brands to flourish altogether. Let's come together and witness our community of influencers spread their energy, filled with colors and diversity, that moves our industry forward!"


On top of the renown awards ceremony, other highlights include talk conferences, influencer booths, exceptional creators, and numerous leading brands. The event will also feature the inaugural “Influencer Pitching Stage,” unleashing the potential of collaborations between influencers and brands. Among thousands of attendees are an abundance of press, advertising agencies, and honorary experts in the marketing and digital media industry.

TIA’s Goals

  1. To connect and promote key players who drive the content industry forward, including social media platforms, agencies, brands, and media associations
  2. To promote and create the standards for social and environmental conscience in content creation and set a positive example in the communication industry.
  3. To build a community or social and central hub for quality individuals to share their experiences and diverse perspectives in the communication industry, thereby elevating Thailand's digital communication industry to the international level.
  4. To recognize talents with creative influence and measurable results embraced by the country’s society.

As the organizer of Thailand’s Influencer Awards, Tellscore is the first Influencer automation platform in Thailand that utilizes AI / ML (Artificial Intelligence / Machine Learning) technologies to recruit quality influencers with stellar track records in aiding brands and marketers in reaching and connecting with their target groups, driving campaign participation, promoting brand communication, and creating brand recognition. Under the vision of “Real Content, Real People, Real-Time," Tellscore and its team of marketing experts have been helping brands, marketers, business owners, and agencies in Thailand drive sales through powerful marketing campaigns for more than five years. Currently hosting over 75,000 influencers in the system consisting of micro-influencers, medium-influencers, and macro-Influencers with 12 categories of interests and expertise, the influencer automation platform will be providing its services and expanding into Indonesia.