งานประกาศรางวัล Thailand Influencer Awards เราได้รับเกียรติจากคณะกรรมการที่มีความเชี่ยวชาญในหลากหลายสาขาและความรู้ ที่เป็นตัวแทนทั้งจากฝั่งของแพลตฟอร์มออนไลน์ ผู้เชี่ยวชาญในแวดวงดิจิทัลและอินฟลูเอ็นเซอร์ สื่อออนไลน์ รวมไปถึงตัวแทนจากทางภาคธุรกิจและภาครัฐ มาร่วมกันตัดสินคัดเลือก Influencer ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่สุดเพื่อให้ได้รับรางวัลอันทรงเกียรตินี้

ผศ.ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์

ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa)

คุณสุวิตา จรัญวงศ์

Co-Founder & CEO Tellscore

คุณสุธีรพันธ์ สักรวัตร

ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่
ผู้บริหารสายงานการตลาด
ธนาคารไทยพาณิชย์

คุณทอปัด สุบรรณรักษ์

ผู้อำนวยการฝ่ายความยั่งยืนและสื่อสารองค์กร Thai AirAsia

คุณปารเมศร์ รัชไชยบุญ

ประธานกิตติมศักดิ์ สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย

คุณภารุจ ดาวราย

Managing Director Digitas อุปนายกสมาคมโฆษณาดิจิทัลแห่งประเทศไทย

คุณณธกฤต กาญจนมัณฑนา

Head of Commercial Content & Media Team LINE Thailand

คุณสิริประภา วีระไชยสิงห์

Campaign and Content Operations Lead TikTok Thailand

คุณปัญชรี สิทธิเสนี

Country Head Thailand MediaDonuts

คุณชวภณ คารมภ์

KOL Management LDA
กลุ่ม Tech Content Creator
ชั้นนำของไทย

คุณอภิศิลป์ ตรุงกานนท์

Co-Founder & CPO Pantip

คุณจิรัฐ บวรวัฒนะ

CEO Independent Artist Management

คุณพงศ์สุข หิรัญพฤกษ์

CEO & Founder Beartai

คุณสิทธิพงศ์ ศิริมาศเกษม

CEO RGB72
& ผู้จัดงาน Creative Talk

คุณณธิดา รัฐธนาวุฒิ

CEO Marketing Oops!

คุณอรนุช เลิศสุวรรณกิจ

Co-Founder & CEO Techsauce Media

คุณณัฐชนน มหาอิทธิดล

Director The MATTER

คุณจีราภัสร์ อริยบุรุษ

CEO Jeban Beauty Community

คุณพิชญภา เสนทอง

Managing Director RADA

คุณจิรยศ เทพพิพิธ

ผู้จัด Thailand eSports Arena

คุณจิรุตถ์ ตันติวรอังกูร

เพจเสือร้องไห้

Sponsors
Partners & Jurors