รายชื่อ Brands ผู้ชนะรางวัล Thailand Influencer Awards 2020 presented by Tellscore
1 I Love Influencer Award
รางวัล I Love Influencer Award ผู้เชื่อในพลังการสื่อสารของอินฟลูเอนเซอร์
HomePro
2 Best Media for Change Influencer Campaign
รางวัล Media for Change ผู้เปลี่ยนแปลงโลกด้วยพลังการสื่อสาร
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)
รายชื่อ Influencers ผู้ชนะรางวัล Thailand Influencer Awards 2020 presented by Tellscore
01 Best Beauty & Fashion Influencer
รางวัลอินฟลูเอนเซอร์ยอดเยี่ยมสาขา Beauty & Fashion
Nisamanee.Nutt
02 Best Foodie Influencer
รางวัลอินฟลูเอนเซอร์ยอดเยี่ยมสาขา Foodie ผู้มีความโดดเด่นในเรื่องอาหาร
กับข้าวกับปลาโอ Plaocooking
03 Best Health & Sports Influencer
รางวัลอินฟลูเอนเซอร์ยอดเยี่ยมสาขา Health & Sports
Fit Junctions
04 Best Travel & Lifestyle Influencer
รางวัลอินฟลูเอนเซอร์ยอดเยี่ยมสาขา Lifestyle ผู้มีเอกลักษณ์โดดเด่นไม่เหมือนใคร
I Roam Alone
05 Best Motorsports Influencer
รางวัลอินฟลูเอนเซอร์ยอดเยี่ยมสาขา Motorsports
Tawinun Phoemphun
(แพรอาร์วัน)
06 Best Tech, Gadget & eSports Influencer
รางวัลอินฟลูเอนเซอร์ยอดเยี่ยมสาขา Tech, Gadget & eSports
Heartrocker
07 Best Parenting Influencer
รางวัลอินฟลูเอนเซอร์ยอดเยี่ยมสาขา Parenting
Ploy Chidjun & Family
08 Best Financial & Investment Influencer
รางวัลอินฟลูเอนเซอร์ยอดเยี่ยมสาขา Financial & Investment
ลงทุนแมน
09 Best Silver Influencer
รางวัลอินฟลูเอนเซอร์ยอดเยี่ยมสาขา Silver ผู้มองอายุเป็นเพียงตัวเลข
เกษียณสำราญ
10 Best Change Maker Influencer
รางวัลอินฟลูเอนเซอร์ยอดเยี่ยมสาขา Change Maker ผู้เชื่อในการเปลี่ยนแปลงโลกให้ดีขึ้น
เถื่อนChannel
11 Best Citizen Reporter Influencer
รางวัลอินฟลูเอนเซอร์ยอดเยี่ยมสาขา Citizen Reporter ผู้เป็นกระบอกเสียงให้กับสังคม
Poetry of Bitch
12 Best Storytelling Influencer
รางวัลอินฟลูเอนเซอร์ยอดเยี่ยมสาขา Best Storytelling ผู้มีเอกลักษณ์ในการเล่าเรื่อง
Point of view
13 Best Experience Creator
รางวัลอินฟลูเอนเซอร์ยอดเยี่ยมสาขา Best Experience ผู้โดดเด่นด้านการถ่ายทอดประสบการณ์
Riety
14 Best Charismatic Influencer
รางวัลอินฟลูเอนเซอร์ยอดเยี่ยมสาขา Best Charisma ผู้สร้างแรงดึงดูดน่าค้นหา
sairamirror
15 Best Multi-Tribe Influencer
รางวัลอินฟลูเอนเซอร์ยอดเยี่ยมสาขา Multi-Tribe ผู้โดดเด่นหลากทักษะ
Aaumaim
16 Best Brand Love Creator
รางวัลอินฟลูเอนเซอร์ยอดเยี่ยมสาขา Brand Love ผู้สร้างแบรนด์ให้เป็นที่รัก
เค้าเรียกผมว่าแมว
17 Best Rising Star on Facebook
รางวัลอินฟลูเอนเซอร์ดาวรุ่งในช่องทาง Facebook
Powerpuff GAY
18 Best Rising Star on Instagram
รางวัลอินฟลูเอนเซอร์ดาวรุ่งในช่องทาง Instagram
nkwww
19 Best Rising Star on Twitter
รางวัลอินฟลูเอนเซอร์ดาวรุ่งในช่องทาง Twitter
ครัวแม่ทับทิมกรอบ
20 Best Rising Star on Youtube
รางวัลอินฟลูเอนเซอร์ดาวรุ่งในช่องทาง Youtube
YARDPIRUN
21 Best Rising Star on TikTok
รางวัลอินฟลูเอนเซอร์ดาวรุ่งในช่องทาง TikTok
Deenvlog
22 Best Influencer Community
รางวัลอินฟลูเอนเซอร์ยอดเยี่ยมสาขา Influencer Community ผู้ผลักดันชุมชนอินฟลูเอนเซอร์สร้างสรรค์
SistaCafe
23 Best Youth Influencer
รางวัลอินฟลูเอนเซอร์ยอดเยี่ยมสาขา Best Youth นักสื่อสารรุ่นใหม่

โครงการ G-Youth จาก Tellscore เป็นหนึ่งในโครงการ Media For Change initiative มีแนวคิดแบบ Sustainability Development เพื่อทำให้สังคมดีขึ้นโดยการเสริมสร้างเหล่าเยาวชนให้เป็นกระบอกเสียงที่ดีในอนาคต ผ่านความรู้และประสบการณ์ที่จะได้รับจากนักสื่อสารชั้นนำของประเทศ และในปีนี้เรามีน้องๆ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และมหาวิทยาลัยการจัดการปัญญาภิวัฒน์ โดย Tellscore จัดทำโครงการขึ้นในทุกๆปีเพื่อผลิตนักสื่อสารรุ่นใหม่หัวใจ Change Maker ที่กล้าคิด กล้าทำ และกล้าที่จะเปลี่ยนเพื่อให้สังคมดีขึ้น และเติบโตไปเป็นนักสื่อสารที่ดีของประเทศในอนาคต

ศิวากร วิมุกตายน
กัญญาณัฐ ฟักสาคร

Sponsors
Partners & Jurors